top of page

Få betalt för att hjälpa till att balansera det svenska elnätet

Svenska Kraftnät är ansvariga för att svenska elnätet alltid är i balans – att produktion och konsumtion av el matchar. De gör det genom att handla upp olika stödtjänster. Vår samarbetspartner CheckWatt är möjliggörare för att bidra i dessa stödtjänster. Genom sin tjänst ger de hushåll och företag möjlighet att få ersättning för att bidra till stabiliteten i det svenska elnätet genom att använda den lagrade elektriciteten från sina batterier. Med hjälp av CheckWatts produkter och tjänster kan du höja avkastningen på ditt batteri och göra investeringen i din sol- och batterianläggning än mer lönsam

Hör av dig till Niklas Nilsson för mer information!

CheckWatt & KP Energy flyer

En solcellsanläggning med batteri uppkopplat till balanstjänster ger en kortare återbetalningstid än enbart en traditionell solcellsanläggning utan batteri. Detta är möjligt genom den ytterligare intäkt som balanstjänsterna ger. Så, utöver den samhällsnytta som ett uppkopplat batteri ger med ett stabilare svenskt elsystem, blir även den egna investeringen i en solcellsanläggning mer gynnsam!

Niklas Nilsson

Service- & solcellsansvarig    0706-40 22 22

Niklas.nilsson (@) el-kvalitet.se

Niklas Nilsson

bottom of page